Mağaza

-20%

ONLİNE EĞİTİM

2,000.002,500.00

Dr. Yılmaz MUTLU  ve Prof. Dr. Sinan OLKUN ile “GELİŞİMSEL DİSKALKULİ EĞİTİMCİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Online Eğitim Fırsatı!

DSK_ONL_EGT

Açıklama

Doç. Dr. Yılmaz MUTLU  ve Prof. Dr. Sinan OLKUN ile “GELİŞİMSEL DİSKALKULİ EĞİTİMCİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Online Eğitim Fırsatı!

 Yılmaz MUTLU Kimdir ?

Muş Alparslan Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi ABD’da çalışmaktadır. Aynı zamanda 2017 yılından beri Diskalkuli Derneği kurucu başkanlık görevini yürütmektedir.
Mutlu genel olarak Gelişimsel diskalkuli, Eğitimsel sinirbilim-psikoloji, Bilgisayar destekli matematik öğretimi, parmakla sayma üzerine araştırmalar yapmaktadır.
Mutlu’nun matematik öğretimi üzerine birçok makale ve kitap bölümleri mevcuttur.
Başlıca çalışmaları arasında kendisinin geliştirmiş olduğu “Parmak boğumları ile sayma-PabSay” yöntemi, Doktora tezinde Doç. Dr. Levent Akgün ile diskalkuliye sahip öğrencileri belirlemeye yönelik geliştirmiş oldukları “Çoklu Süzgeç Modeli” ve Prof. Dr. Sinan Olkun ile tasarlamış oldukları “DokunSay sayı tabletleri ile DokunSay aritmetik tabletleri” sayılabilir.

 


 

Sinan OLKUN Kimdir ?

Lisans eğitimini 1985 yılında Marmara Üniversitesi, Teknik eğitim Fakültesi Makina Eğitimi alanında tamamladı. Yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde 1995 yılında, doktora derecesini ise 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Arizona Eyalet Üniversitesi’nden İlköğretimde Matematik Eğitimi alanında aldı. 1999-2004 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’ne geçiş yaptı. Aynı fakültede ilköğretim bölümü başkanlığı ve sınıf öğretmenliği anabilim dalı başkanlığı yaptı. Aynı zamanda sınıf öğretmenliği lisans, matematik eğitimi yüksek lisans ve matematik eğitimi doktora programlarının koordinatörlüğünü yaptı. 2014-2018 yılları arasında TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyeliği, Bölüm başkanlığı ve dekanlık yaptı. Halen Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde dekanlık görevini sürdürmektedir.

İlköğretimde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte, aynı zamanda araştırmalar yapmaktadır. Matematik öğrenme güçlükleri, sayı hissi ve geliştirilmesi, çocukta matematiksel düşünmenin gelişimi, geometrik düşünmenin gelişimi, oyunla matematiksel temel becerileri geliştirme konuları üzerine çalışmaktadır.